Lloguers d' equips

Disposem d’ equips informàtics, impressores, fotocopiadores, equips multifuncions, fax… , en lloguer, per convencions, reunions…