Equitrac

Equitrac és una solució que li permetrà controlar, mesurar i gestionar la impressió de documents en xarxa i realitzar un seguiment detallat de les activitats de còpia i impressió. A més, podrà assignar costos amb precisió a individus, departaments o grups específics i conèixer l'ús dels equips d'oficina i la gestió dels costos d'impressió documental, creant un entorn segur dins el qual només els usuaris assignats poden imprimir els seus documents, mitjançant mètodes de pagament flexibles.Equitrac Express
Equitrac Office
Page Counter
Print and Copy Control

Característiques

Estalvi i recuperació de costos

Aplicació de normes relacionades amb la impressió en color o doble cara, d'una manera coherent i automàtica.
Derivació de treballs des impressió d'impressores de sobretaula a equips multifunció MFP, amb un cost per pàgina menor.
Increment significatiu de la recuperació de costos, amb l'assignació precisa dels costos de cada treball a usuaris, departaments, clients o codis de treball concrets.
Autenticació d'usuaris mitjançant un codi PIN o targeta i accés basat en permisos a sistemes i prestacions.
Control de costos per mida del fitxer, mida del paper, tipus de suport, impressió en color o impressió a doble cara.
Adaptació de les tarifes als diferents grups d'usuaris.
Possibilitat de carregar els costos a departaments o fonts de finançament concrets.

Increment de la seguretat

Control gràcies a l'autenticació d'usuari, permetent un seguiment dels documents impresos, en què momente i equip.
Conservació dels documents en un servidor segur fins que els usuaris s'autentiquen, de manera que mai no quedin documents desatesos en una safata de sortida.
Augment de la mobilitat i la comoditat dels usuaris combinat amb una seguretat reforçada.

Sostenibilitat

Eliminació automàtica dels treballs abandonats a la cua d'impressió.
Aplicació de la impressió a doble cara, per reduir l'ús de paper, i de la impressió en blanc i negre, per minimitzar el consum de tòner en color.
Millora en l'estratègia de sostenibilitat.