ScannerVision™ + AivikaSearch™

ScannerVision™Concepte

La tecnologia i funcionalitat en ScannerVision™ és utilitzada per les organitzacions per facilitar l'emmagatzematge i captura de dades basat en polítiques. Està dissenyat al voltant de la creença que els operadors han d' aïllar-se de la complexitat dels processos de documents i polítiques, per tal d'augmentar l'eficiència, minimitzar els errors i reduir els requeriments de capacitació.

La funcionalitat de ScannerVision™ es pot classificar en tres grups:

       CAPTURA: Captura d'arxiu a través de mitjans electrònics existents (com arxiu TIFF)
          o client multifuncional o d'escriptori.
       PROCÉS: Millora d'imatge, reconeixement de formularis, textos i codis de barres.
       EMMAGATZEMATGE: Trasllat al sistema d'emmagatzematge de documents o distribució
          a través de la llibreta d'adreces corporativa al servidor d'arxius.


Components

ScannerVision™ disposa de diversos components que poden classificar-se en quatre seccions:        CLIENTS: Fonts d'entrada com el client d'escriptori, el client multifuncional i web.
       MÒDULS: Execució de processos com OCR, codi de barres i reconeixement de marques en
          formularis.
       CONECTORS: Facilita la sortida a una varietat de plataformes i sistemes de documents.
       MOTOR DE PROCESSAMENT DE ScannerVision™: Aplicació que allotja els connectors i
          mòduls i es comunica amb els clients.

Un flux de treball de document generalment comença amb un client, si els documents estan en format imprès.AivikaSearch™La recerca és el soci perfecte per ScannerVision™. AivikaSearch™ comença a treballar on acaba ScannerVision™, en el dipòsit de documents. Ara, amb AivikaSearch™ podrem gaudir de la recerca de gran abast, la indexació i la capacitat de recuperació, tots executats amb rapidesa i, per descomptat, amb la màxima seguretat i confidencialitat.

AivikaSearch™ ens permet definir una lògica d'indexació intel·ligent que proporciona una classificació totalment automàtica i desatesa de tots els documents escanejats en el seu dia a dia. AivikaSearch™ també ofereix un sistema de recerca potent i senzilla a través d'una interfície web. Oblidi's de la instal·lació de programari complexa en tots els ordinadors a l'oficina, qualsevol persona que tingui els permisos necessaris serà immediatament capaç de veure i recuperar els documents des del repositori digital.

El complement ideal per ScannerVision™

Amb la flexibilitat que ofereix el sistema de treball a través de plantilles configurables, ScannerVision™ és capaç d'adaptar-se a qualsevol entorn de treball de la manera més simple.

Ara, amb AivikaSearch™ podem donar una nova dimensió a l'estructura de la carpeta generada a partir de ScannerVision™. Una vegada que les plantilles estan configurades i l'estructura del nostre repositori definit, AivikaSearch és capaç d'afegir una indexació lògica i regles d'enrutament automàtics, creant estructures d'arxius o inserció de metadades als documents generats de forma totalment desatesa. Vostè només haurà de preocupar de col·locar els originals a l'escàner o la Multifuncions. Una vegada que els documents s'escanegen, s'envien automàticament a la ubicació correcta.Recerca ràpida i recuperació de documents. Simple i accessible a tots

AivikaSearch™ compta amb una interfície web que permet, amb tots els permisos necessaris, consultar i recuperar els documents escanejats immediatament. La interfície avançada amb vista prèvia en miniatura permet veure el contingut abans d'obrir un document, racionalitzar i optimitzar el temps d'accés de consulta a la documentació.
Demani informació sense compromís