SmartDeviceMonitor

En el context de crisi econòmica actual, les empreses busquen noves formes de gestionar els seus costos i reduir la despesa.
Aquesta senzilla eina de comptabilitat i creació d'informes facilita als administradors les tasques de seguiment de l'ús del dispositiu. Permet la creació d'informes detallats sobre el volum d'impressió per dispositiu, departament i usuari, inclòs l'ús del color i del blanc i negre.
Aquesta eina permet als managers reduir el Cost Total de la Productivitat mitjançant l'assignació de costos i prendre decisions sobre accessos i privilegis dels usuaris.
SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package treballa amb Card Authenication Package, per proporcionar als administradors informes sobre l'ús d'usuaris individuals.Característiques

Augment de la seguretat dels documents
Limitar l'accés dels usuaris a les funcions del MFP
- Evitar la còpia / escaneig no autoritzats
Accés a un registre de treballs per usuaris per a una auditoria més precisa
Reducció del TCO
Restringir l'ús del color només als usuaris autoritzats
Programació de la recollida de dades: Sí (també és possible programar la gestió de la llibreta d'adreces)
Especificació de la ràtio de conversió: Sí (com la manera de color, mida, impressora / còpia)
Tipus d'informe: Informe basat en un usuari, en una divisió o en un dispositiu
Canvi del format de l'informe: Sí (és possible utilitzar un arxiu XSL)